Datum in kraj: 1700, marec 2., Dunaj
Vsebina: Cesar Leopold I. podeli plemstvo in grb Janezu Gašperju Oktaviju Nicolettiju.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 25,0 x 33,0 (10 folijev)
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat odpadel
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave