1815, september 28., Kassel

Domov > Digiteka > Listine > 1815, september 28., Kassel Datum in kraj: 1815, september 28., Kassel Vsebina: Wilhelm I., volilni knez Hessenski, podeli Ignaciju pl. Postu imenovane fevde. Original ali kopija: original Snov: pergament Velikost v cm, št....

1803, maj 4., Salzburg

Domov > Digiteka > Listine > 1803, maj 4., Salzburg Datum in kraj: 1803, maj 4., Salzburg Vsebina: Princ Ferdinand podeli Dominiku pl. Illitzsteinu posestvo Dobernau na Koroškem. Original ali kopija: original Snov: pergament Velikost v cm, št. fol.: 46,0 x...

1803, april 20., s. l.

Domov > Digiteka > Listine > 1803, april 20., s. l. Datum in kraj: 1803, april 20., s. l. Vsebina: Kranjsko deželno glavarstvo potrjuje porodničarju Nikolaju Terčku, da je opravil praktični izpit in mu dovoljuje prakso. Original ali kopija: original...

1792, januar 27., Ljubljana

Domov > Digiteka > Listine > 1792, januar 27., Ljubljana Datum in kraj: 1792, januar 27., Ljubljana Vsebina: Javni notar dr. A. Rešic (Reschitz) potrjuje pravilnost prepisa listine cesarice Marije Terezije glede odkupnine pri odhodu iz mest in trgov, datirane...

1788, maj 17., Ribnica

Domov > Digiteka > Listine >1788, maj 17., Ribnica Datum in kraj: 1788, maj 17., Ribnica Vsebina: Zakupnik Jožef Benjamin Schroll za ceno 100 gld uradne veljave prepušča oz. dovoljuje spremebno zakupne pravice v kupnopravno za del zemljišča v trgu Ribnica za...
Prilagoditev pisave