Od krone do dinarja

Ob nastanku skupne jugoslovanske države so bile na njenem ozemlju v obtoku štiri valute: dinar, perper, bolgarski lev in avstro-ogrska krona. Ta je do leta 1920 ostala uradno plačilno sredstvo v precejšnjem delu nove države, med drugim tudi na slovenskih tleh. Država je, zaradi padanja njene vrednoti in vnosa razvrednotenih bankovcev iz Avstrije in Madžarske, najprej prepovedala vnos zneskov, višjih od 1 000 (kasneje 2 000 kron), nato pa določila še obvezno žigosanje in kolkovanje kronskih bankovcev; s tem je ugotovila njihovo število in vrednost. Leta 1920 je kronske bankovce zamenjala s kronsko-dinarskimi bankovci, na katerih sta bili odtisnjeni obe valuti, v menjalnem razmerju 4 krone za 1 dinar.

Žigosani in kolkovani avstro-ogrski bankovci so bili v obtoku do spomladi 1920, ko so jih zamenjali dinarski, na katerih pa je bila vrednost odtisnjena tudi v kronah. (Muzej novejše zgodovine Slovenije)

Žigosani in kolkovani avstro-ogrski bankovci so bili v obtoku do spomladi 1920, ko so jih zamenjali dinarski, na katerih pa je bila vrednost odtisnjena tudi v kronah. (Muzej novejše zgodovine Slovenije)

Vlada v Ljubljani je žigosanje bankovcev poverila ljubljanskemu mestnemu magistratu in okrajnim glavarstvom, ki so to delo zaupala občinam na svojem območju. (Muzej novejše zgodovine Slovenije )

Vlada v Ljubljani je žigosanje bankovcev poverila ljubljanskemu mestnemu magistratu in okrajnim glavarstvom, ki so to delo zaupala občinam na svojem območju. (Muzej novejše zgodovine Slovenije )

V občinah Kranj in Hrastje je skupna vsota žigosanih bankovcev znašala 558.643 kron. (SI_ZAL_KRA/0002, Občina Kranj, t. e. 150, a. e. 1504)

V občinah Kranj in Hrastje je skupna vsota žigosanih bankovcev znašala 558.643 kron. (SI_ZAL_KRA/0002, Občina Kranj, t. e. 150, a. e. 1504)

Žigosanje je potekalo med 8. januarjem in 2. februarjem 1919. Vsi imetniki kronskih bankovcev so morali v tem času prijaviti njihovo število in skupno vrednost, nato jih je posebna komisija preštela, žigosala in vrednosti vpisala v zapisnik.

Bankovec za 2 kroni z žigom Hranilnice in posojilnice v Vodicah. (v zasebni lasti)

Bankovec za 2 kroni z žigom Hranilnice in posojilnice v Vodicah. (v zasebni lasti)

Zaradi ponarejanja žigov in tihotapljenja svežega denarja čez državno mejo so uradno žigosane kronske bankovce decembra 1919 dodatno opremili s koleki v petih različnih barvah in velikostih, in sicer glede na njihovo vrednost. Kolkovanje so izvedli denarni zavodi (banke, hranilnice, posojilnice) ter davčni in poštni uradi, ki so pri tem zadržali 20 % bankovcev in prinosnikom izdali pobotnice, vnovčljive ob menjavi denarja.

Na slovenskih ozemljih, ki jih je po vojni zasedla Italija, je zamenjava denarja potekala med 10. in 19. aprilom 1919. Avstro-ogrske kronske bankovce so menjali po kurzu 40 centezimov za krono pri bankovcih in 80 centezimov pri kovancih. Menjavo so opravili poštni, davčni in carinski uradi ter filiali emisijskih zavodov v Trstu in Gorici. Če so ob menjavi naleteli na ponarejene bankovce ali bankovce z neitalijanskimi žigi in koleki, so jih takoj zaplenili in uničili.

Razglas, s katerim je Okrajno glavarstvo v Kranju obveščalo o ponarejenem žigu županstva Jesenice in njegovi nedovoljeni uporabi. (SI_ZAL_KRA/0002, Občina Kranj, t. e. 150, a. e. 1504)

Razglas, s katerim je Okrajno glavarstvo v Kranju obveščalo o ponarejenem žigu županstva Jesenice in njegovi nedovoljeni uporabi. (SI_ZAL_KRA/0002, Občina Kranj, t. e. 150, a. e. 1504)

Država je županstva dodatno opozarjala na nujnost pravočasne in zadostne informiranosti občanov, da ne bi po končani menjavi kronskih bankovcev za kronsko-dinarske kdo ostal s starim denarjem. (SI_ZAL_NME/0005, Mestna občina Novo mesto, t. e. 100, a. e. 142)

Država je županstva dodatno opozarjala na nujnost pravočasne in zadostne informiranosti občanov, da ne bi po končani menjavi kronskih bankovcev za kronsko-dinarske kdo ostal s starim denarjem. (SI_ZAL_NME/0005, Mestna občina Novo mesto, t. e. 100, a. e. 142)

Ukaz podnačelnika vojnega generalnega štaba Petra Bodoglia o obvezni menjavi avstrijskih kronskih bankovcev za italijanske lire, ki je bil izdan 31. 3. 1919. (SI_ZAL_IDR/0055, Rudnik živega srebra Idrija)

Ukaz podnačelnika vojnega generalnega štaba Petra Bodoglia o obvezni menjavi avstrijskih kronskih bankovcev za italijanske lire, ki je bil izdan 31. 3. 1919. (SI_ZAL_IDR/0055, Rudnik živega srebra Idrija)

Prilagoditev pisave