Slovenski narod na prepihu

Posledice osvoboditve in nova država Slovencem niso prinesle dolgoročnega zadovoljstva. Med vojno se je ob italijanski meji sprožil val goriških beguncev, ki so zavetje iskali na ozemlju dežele Kranjske, ob koncu velike vojne pa je bil vzrok za njihov prihod italijanska in avstrijska zasedba slovenskega ozemlja. Vprašanja beguncev je v novi Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov reševal Posredovalni urad za begunce v Ljubljani, ustanovljen novembra 1918. Begunci so imeli pravico do begunske podpore, ki so jo v Kraljestvu Srbov, Hrvatov in Slovencev začeli deliti z januarjem 1919. Vsi, ki do sedaj niso uživali državne begunske podpore ali jim je bila odvzeta, so jo morali ponovno dokazovati.

) Nemiri na severni meji ob koncu vojne so sprožili val koroških beguncev. Občine so jim nudile pomoč, hrano in bivališče. (SI_ZAL_ŠKL/0252, Občina Javorje, t. e. 1, a. e. 55)

Nemiri na severni meji ob koncu vojne so sprožili val koroških beguncev. Občine so jim nudile pomoč, hrano in bivališče. (SI_ZAL_ŠKL/0252, Občina Javorje, t. e. 1, a. e. 55)

Prošnja za podporo begunke v občini Žužemberk (1919). (SI_ZAL_NME/0003, Okrajno glavarstvo Novo mesto, t. e. 5, a. e. 20)

Prošnja za podporo begunke v občini Žužemberk (1919). (SI_ZAL_NME/0003, Okrajno glavarstvo Novo mesto, t. e. 5, a. e. 20)

Popisna pola goriškega begunca, ki je prejemal državno begunsko podporo v občini Trebnje. (SI_ZAL_NME/0003, Okrajno glavarstvo Novo mesto, t. e. 1, a. e. 9)

Popisna pola goriškega begunca, ki je prejemal državno begunsko podporo v občini Trebnje. (SI_ZAL_NME/0003, Okrajno glavarstvo Novo mesto, t. e. 1, a. e. 9)

Rudniški inženirji so ob prihodu Italijanov v Idrijo odklonili sodelovanje z novimi oblastmi in se izseljevali iz zasedenega ozemlja. (SI_ZAL_IDR/0055, Rudnik živega srebra Idrija, fasc. 927)

Rudniški inženirji so ob prihodu Italijanov v Idrijo odklonili sodelovanje z novimi oblastmi in se izseljevali iz zasedenega ozemlja. (SI_ZAL_IDR/0055, Rudnik živega srebra Idrija, fasc. 927)

Vračanje beguncev je potekalo postopoma in je glavnino doseglo leta 1920. Svobodna vrnitev primorskih beguncev je bila maja 1920 dovoljena z razglasom. Brezplačno vožnjo z vlakom je italijanska oblast dovolila le do konca maja. Begunsko podporo pa so begunci prejemali do 20. junija 1920, dijakom – beguncem so rok podaljšali do 30. junija 1920.

 

Vračanje begunke z otrokom. (Muzej novejše zgodovine Ljubljana)

Vračanje begunke z otrokom. (Muzej novejše zgodovine Ljubljana)

Žalostna podoba porušenih domov, ki je ob povratku pričakala njihove lastnike. (SI_ZAL_ŠKL/0279, Zbirka fotografij in razglednic, t. e. 16)

Žalostna podoba porušenih domov, ki je ob povratku pričakala njihove lastnike. (SI_ZAL_ŠKL/0279, Zbirka fotografij in razglednic, t. e. 16)

Potni list begunke, ki je optirala za Kraljevino SHS. (SI_ZAL_NME/0003, Okrajno glavarstvo Novo mesto, t. e. 4)

Potni list begunke, ki je optirala za Kraljevino SHS. (SI_ZAL_NME/0003, Okrajno glavarstvo Novo mesto, t. e. 4)

Nova država je z mejami nadzorovala prehajanje ljudi in izdajala potne liste. Oseba, ki je želela potovati v tujino, je morala pri pristojni občinski oblasti vložiti prošnjo za njegovo izdajo. V njej so morali navesti razlog potovanja in državo, kamor gredo. Vsak potni list je moral imeti fotografijo, opremljeno s pečatom oblasti, ki ga je izdala.

Razglas o vračanju beguncev. Do konca maja so primorski begunci s seboj lahko odpeljali največ 3 glave živine, 10 kg živil na osebo, dodatno so lahko imeli s seboj še majhne količine semen in krompirja. Vsi so morali na meji v Logatcu pokazati tudi zdravniško spričevalo, dokazilo, da so bili cepljeni proti kozam. (SI_ZAL NME/0003, Okrajno glavarstvo Novo mesto, t. e. 5, a. e. 21)

Razglas o vračanju beguncev. Do konca maja so primorski begunci s seboj lahko odpeljali največ 3 glave živine, 10 kg živil na osebo, dodatno so lahko imeli s seboj še majhne količine semen in krompirja. Vsi so morali na meji v Logatcu pokazati tudi zdravniško spričevalo, dokazilo, da so bili cepljeni proti kozam. (SI_ZAL NME/0003, Okrajno glavarstvo Novo mesto, t. e. 5, a. e. 21)

Prilagoditev pisave