Zahodna in severna slovenska meja

Razglas Italijanov, osvoboditeljev slovenskega ozemlja, po zasedbi novembra 1918. (SI_ZAL_IDR/0129, Občina Idrija, fasc. 676)
Prilagoditev pisave