Enota za Gorenjsko

Enota za Gorenjsko s sedežem v Kranju je bila ustanovljena s sklepom Mestnega arhiva Ljubljana 28. junija 1973. Prostore za delo je najprej dobila v stavbi Občine Kranj, kjer je začela z delovanjem že 5. marca leta 1973. Enota je takrat pokrivala območje občin Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič. Nova organiziranost arhiva je bila formalno potrjena 30. januarja 1975, ko je Skupščina mesta Ljubljane sprejela spremembo ustanovitvene odločbe arhiva.

V šestdesetih letih 20. stoletja je arhiv sklenil številne pogodbe o urejanju gradiva upravnih organov in gospodarskih organizacij na območjih ukinjenih okrajev Ljubljana, Kranj in Novo mesto. Po sprejetju Zakona o arhivskem gradivu in arhivih leta 1966 so upravni organi z arhivom sklepali pogodbe o poveritvi opravljanja arhivske službe, kar je arhivu omogočalo širjenje dejavnosti in finančno stabilnost. V začetku sedemdesetih let je arhiv dobil depoje v Tržiškem muzeju in v graščini v Radovljici.

Ker tedanje občine niso želele, da bi bilo njihovo arhivsko gradivo shranjeno zunaj njihove občine, je arhiv pridobil številne t. i. začasne arhivske depoje.

Leta 1980 se je zaradi zgodovinske tradicije in dobrih možnosti za delo iz Enote za Gorenjsko izločila Enota v Škofji Loki. Istega leta se je enota preselila v nove prostore na Stritarjevi ulici 8 v Kranju.

Enota je imela  že od začetka delovanja težave s prostori. To se je naposled uredilo z zgradbo na Savski cesti 8 v Kranju, kamor se je enota uradno preselila 23. junija 1999.

Arhivsko gradivo enote se je sčasoma združilo v en depo, najprej v prostorih Iskre na Laborah. Leta 2019 se je gradivo preselilo v nekdanje prostore Merkurja na Kolodvorski cesti.

 

Še nekaj zanimivosti iz naše enote:

– konec osemdesetih let prejšnjega stoletja je arhiv začel razmišljati o hitrejšem in učinkovitejšem iskanju podatkov z uporabo računalnikov. Prvi sestanki o uvajanju računalnikov so bili leta 1984, prvi računalniški popis pa je leta 1986 nastal prav v naši enoti, na računalniku občine Kranj. Prvi računalnik je arhiv dobil leta 1988.

– v letu 1983 je enota prejela 19 vlog za upravno-pravni namen. Potrebe po vpogledu v arhivsko gradivo so iz leta v leto naraščale. Tako je enota v letu 2022 prejela 894 vlog za upravno-pravni namen.

– če bi arhivsko gradivo, ki ga trenutno hrani Enota za Gorenjsko Kranj, zložili v vrsto, bi bila ta dolga 4,2 kilometra.

Prilagoditev pisave