»Četa hrabra v dvojni red, hajd nad žužkov sladoled!«

Strip stran 3

Ali
veš?

>>  Idrija in Škofja Loka sta bili v 16. in v prvi polovici 17. stoletja tesno povezani. Loški lončarji so skoraj 150 let oskrbovali rudnik v Idriji z lončenimi posodami za žganje rude, saj vse do leta 1621 v Idriji ni bilo niti ene lončarske delavnice. Loški podložniki so tovorili lončene posode v Idrijo s konji. V Idrijo so prepeljali okrog 500 tovorov na leto.

>> Kljub gorskemu podnebju so se v preteklosti tudi na Škofjeloškem ukvarjali z vinogradništvom. Vinograde so v 14. stoletju že opuščali. Leta 1501 sta bila zasajena le še dva. Ohranilo pa se je krajevno ime Vincarje. Viničarji, ki so delali v vinogradih, so živeli v vaseh v okolici Škofje Loke: v Vincarjah, Binklju, na Trnju, v Moškrinu in Stražišču.


142) Orehovi Strukli
Se naredi taig is droschja, se rasvalja se postriha s raslesenim maslam, se potresejo orehi in riban kruhgori, se ukup svije in se sreschejo majhni strukelzi,in se pusti na plehu gori jeti, potem se postri hajo sklofanim jajzi, se pezhejo, potem se ulije ure la solnavoda zhesch in se sabelijo s maslam al medam.

Orehovi štruklji
Iz droži naredi testo, ga razvaljaj in premaži zraztopljenim maslom, potresi z orehi in naribanimkruhom, testo nato zvij in nareži na majhneštrukeljčke. Položi jih na pekač in jih nato premažis stepenim jajcem. Ko so pečeni, jih polij z vreloosoljeno vodo in zabeli z maslom ali medom.

SI_ZAL_ŠKL/0291 Zbirni fond, t. e. 13.

 

>> V Škofji Loki je med letoma 1897 do 1943 obratovala tovarna kisa, ki je imela prostore v mogočni hiši ob Selških vratih. Jesiharna je bila v pritličnih prostorih stavbe. Hiša, kjer je bila nekdaj tovarna kisa, se še danes imenuje jesharna, saj jesh v škofjeloškem narečju pomeni kis.


Izdelovanje kisa v Kisarni Josipa Guzelja

Kis so izdelovali iz žganja in vode v denaturacijskih čebrih. Drozga se je noč in dan prelivala skozi zračni pritisk toliko časa, da je dobila zadostno kislost. Po potrebi so jo zalivali z nerazredčenim denaturatom. Iz hektolitra žganja so izdelali približno sedem hektolitrov kisa.

Žig tovarne kisa Guzelj iz Škofje Loke, ohranjen na dokumentu iz leta 1919.
SI_ZAL_ŠKL/0100 Tovarna kisa Josip Guzelj, t. e. 1, p. e. 16.

Škafarja, ki je po legendi odkril živo srebro v Idriji, je upodobil slikar Janko Trošt. SI_ZAL_IDR/0218 Zbirka razglednic in fotografij, Idrija, št. 242.

Račun trgovine z vinom Otona Guzelja iz Škofje Loke, izdan leta 1912.
SI_ZAL_ŠKL/0013 Sresko načelstvo Škofja Loka, t. e. 2.

Strip stran 4

>>  Prvi, ki je v stari Jugoslaviji začel izdelovati hladilne naprave, je bil Gottlieb Franz Schneiter iz Škofje Loke, ki je leta 1933 za slaščičarja Žužka izdelal prvo napravo za izdelavo in shranjevanje sladoleda.

 

Prva hladilna naprava za izdelavo sladoleda iz leta 1933, ki jo je izdelala tovarna Schneiter iz Škofje Loke za slaščičarja Žužka. SI_ZAL_ŠKL/0064 Družina Okorn, Škofja Loka, t. e. 1, p. e. 15.

Prva hladilna naprava za izdelavo sladoleda iz leta 1933, ki jo je izdelala tovarna Schneiter iz Škofje Loke za slaščičarja Žužka.
SI_ZAL_ŠKL/0064 Družina Okorn, Škofja Loka, t. e. 1, p. e. 15.

>>  Po drugi svetovni vojni je tradicijo izdelave hladilnih naprav v Škofji Loki nadaljevalo podjetje Motor. Leta 1955 je po Schneiterjevih načrtih izdelalo prve kompresorje. Podjetje se je pet let pozneje, leta 1960, preimenovano v Loške tovarne hladilnikov..

 

 

Reklamni letak za hladilni stroj, ki ga je izdelovala tovarna Schneiter iz Škofje Loke pod blagovno znamko Juhlad. SI_ZAL_ŠKL/0221 Tovarna vodnih turbin Schneiter, Škofja Loka, t. e. 3, p. e. 25.

Reklamni letak za hladilni stroj, ki ga je izdelovala tovarna Schneiter iz Škofje Loke pod blagovno znamko Juhlad.
SI_ZAL_ŠKL/0221 Tovarna vodnih turbin Schneiter, Škofja Loka, t. e. 3, p. e. 25.

>>  Prvi zaščitni znak oz. logotip podjetja LTH (Loške tovarne hladilnikov), zamorčka s krono, je oblikoval Miki Muster (1918–2018). Predlagal je, da bi logotip upodabljal nekaj nasprotnega hladu, ki ga oddajajo hladilne naprave. Narisal je nekaj predlogov, tudi takega s podobo črnca iz loškega grba, ki ga je uprava podjetja tudi izbrala.

Prvi logotip podjetja Loške tovarne hladilnikov, ohranjen na dopisu iz decembra 1960. SI_ZAL_ŠKL/0093 Občinski ljudski odbor Škofja Loka, t. e. 157.

Prvi logotip podjetja Loške tovarne hladilnikov, ohranjen na dopisu iz decembra 1960.
SI_ZAL_ŠKL/0093 Občinski ljudski odbor Škofja Loka, t. e. 157.

Prilagoditev pisave