1757, maj 15., Dunaj

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 > 1757, maj 15., Dunaj Datum in kraj: 1757, maj 15., Dunaj Vsebina: Cesarica Marija Terezija potrjuje kovaškemu cehu iz Škofje Loke vse stare pravice, podeljene od cesarja Leopolda...

1686, februar 9., Gradec

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 > 1686, februar 9., Gradec Datum in kraj: 1686, februar 9., Gradec Vsebina: Zaščitni patent cesarja Leopolda I. kovaškemu cehu iz Škofje Loke, s katerim mu potrjuje vse od...

1678, marec 5., Dunaj

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 > 1678, marec 5., Dunaj Datum in kraj: 1678, marec 5., Dunaj Vsebina: Cesar Leopold I. potrjuje kovaškemu cehu iz Škofje Loke njegove stare pravice. Original ali kopija: original...

1662, maj 19., Freising

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 > 1662, maj 19., Freising Datum in kraj: 1662, maj 19., Freising Vsebina: Freisinški škof Albreht Sigmund potrjuje kovaškemu cehu iz Škofje Loke in Puštala njegove stare pravice....

1568, januar 1., Freising

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 > 1568, januar 1., Freising Datum in kraj: 1568, januar 1., Freising Vsebina: Freisinški administrator Ernest potrjuje kovaškemu cehu iz Škofji Loke in Puštala njegove stare pravice....
Prilagoditev pisave