1790, december 28., Celovec

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 > 1790, december 28., Celovec Datum in kraj: 1790, december 28., Celovec Vsebina: Spričevalo čevljarskih cehovskih mojstrov iz Celovca, izdano čevljarskemu vajencu Jožefu Delingerju...

1759, september 10., Ljubljana

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 > 1759, september 10., Ljubljana Datum in kraj: 1759, september 10., Ljubljana Vsebina: Ljubljanski vojni davčni urad potrjuje, da je čevljarski in usnjarski ceh iz Škofje Loke...

1757, oktober 26., Dunaj

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 > 1757, oktober 26., Dunaj 1 2 ► Datum in kraj: 1757, oktober 26., Dunaj Vsebina: Marija Terezija potrjuje škofjeloškemu čevljarskemu in usnjarskemu cehu stare pravice,...

1755, Velikovec

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 > 1755, Velikovec Datum in kraj: 1755, Velikovec Vsebina: Vajeniško spričevalo čevljarskih mojstrov iz Velikovca na Koroškem, izdano čevljarskemu vajencu Valentinu Schärtschainu iz...

1591, marec 4., Stara Loka

Domov > Digiteka > Listine iz Zbirke listin (Enota v Škofji Loki), 1504–1842 > 1591, marec 4., Stara Loka Datum in kraj: 1591, marec 4., Stara Loka Vsebina: Gašper Freudenschus, stolni prošt v Ljubljani, in ključarji župnijske cerkve v Stari Loki podeljujejo...
Prilagoditev pisave