Datum in kraj: 1727, avgust 20., Dunaj
Vsebina: Cesar Karel VI. potrjuje fidejkomis Avguština Codellija pl. Fahnenfelda.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 27,0 x 33,0 (23 folijev, kodeks)
Ohranjenost: dobra
Pečat: veliki pečat izstavitelja v leseni škatlici
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 161–170, št. 43.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave