Knjigarna

Naše publikacije lahko po dostopnih cenah kupite v vseh petih enotah Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Dijakom in študentom priznavamo do 30 % popusta.

Prosimo, da v dislociranih enotah (Kranj, Novo mesto, Škofja Loka, Idrija) prej preverite, ali imajo na zalogi želeno publikacijo.

Knjige lahko naročite tudi po elektronski pošti na naslovu zal@zal-lj.si. Poštnina je brezplačna.

Objave virov, študije, arhivski inventarji in drugo

Razstavni katalogi

Ponatisi starih razglednic Ljubljane

Objave virov, študije, arhivski inventarji in drugo

Naslovnica Z vami gradimo mostove za prihodnje rodove

France Štukl, Strganke in postrganke, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Občina Škofja Loka in Muzejsko društvo Škofja Loka, Škofja Loka, 2022

V knjigi Strganke in postrganke je zbranih 27 zgodb, ki jih je avtor na njemu lasten in hudomušen način zapisoval vrsto let in so odraz njegovega doživljanja Škofje Loke in Ločanov, kot jih je videl skozi oči otroka, dijaka, študenta in odraslega človeka. Vse zgodbe imajo resnično zgodovinsko ozadje in vsi liki, ki nastopajo v njih, so na ta ali oni način vtisnili svoj pečat mestu.

Cena: 20 €
Cena za dijake in študente: 14 €

Naslovnica Z vami gradimo mostove za prihodnje rodove

Z vami gradimo mostove za prihodnje rodove, urednica: Dunja Mušič, avtorji besedil: M. Fekonja, J. Šega, M. Hodnik, mag. H. Habjan, I. Hotko, D. Mušič, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana, 2022

Nastalo je mnogo trdnih mostov, lepih misli in spominov – tudi na razglednicah, ki so shranjene v enotah Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Naj bodo vaše zapisane sledi v novem arhivskem rokovniku polne navdiha in bistrih misli!

Cena: 15 €
Cena za dijake in študente: 10,5 €

Naslovnica rokovnika

Arhivski kuharski rokovnik, urednica: Dunja Mušič, avtorice transkripcij besedil: D. Mušič, E. Eržen Podlipnik, M. Hodnik, mag. H. Habjan, dr. B. Žabota, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana, 2020

Rokovnik, ki je namenjen vašim zabeležkam, je bogat z zanimivi recepti, ki so jih arhivistke našle v fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva Ljubljana.

Cena: 10 €
Cena za dijake in študente: 7 €

Naslovnica knjige Živeti v socialistični Ljubljani

David Petelin, Živeti v socialistični Ljubljani: mestno življenje v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni, 2. dopolnjena izd., Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 39, Ljubljana, 2020

Predelana doktorska disertacija dr. Davida Petelina nas z bogatim arhivskim in slikovnim gradivom popelje v čas po drugi svetovni vojni, v čas velikih sprememb v vsakdanjem življenju. Med drugim gre za obdobje industrializacije, kar pomeni prilagoditev mesta za vedno večje priseljevanje – gradnja novih blokov, tovarn, trgovin, prometne infrastrukture. Spremeni se način življenja, ženska ni več samo gospodinja, zaposleni si lahko privoščijo prve počitnice v tujini. Seveda pa se avtor dotakne tudi nacionalizacije in vpliva takratne ideologije na vsakdanje življenje.

CENA: 25€
Cena za dijake in študente: 17,5 €

Naslovnica Miška Mica v arhivu

Nataša Budna Kodrič, Barbara Pešak Mikec, Miška Mica v arhivu, ponatis, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana, 2020

Miška Mica se po naključju znajde v zgodovinskem arhivu, kjer ji prijazen arhivski duhec Ferdi predstavi arhiv, s čim se arhiv ukvarja, kakšen je poklic arhivista in predvsem kakšne zanimive dokumente arhiv hrani. Slikanica na prijazen način otrokom predstavi pojme kot so arhivalija, pečat, gotica, listina, inicialka, arhiv …

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Cena kompleta vseh treh slikanic o miški Mici: 20 €

Naslovnica Miška Mica in njeni egipčanski predniki z gradu Fužine

Barbara Pešak Mikec, Nataša Budna Kodrič, Miška Mica in njeni egipčanski predniki z gradu Fužine, Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2017

Miška Mica v tokratni dogodivščini s pomočjo prijaznega arhivskega duhca Ferdija raziskuje od kod prihajajo njeni predniki. Ob raziskovanju arhivskih virov ugotovi, da so njeni predniki prišli iz Trsta, ob tem se pa še nauči novih pojmov kot so arhivalije, inicialke, listina, arhivsko skladišče ipd.

CENA: 10€
Cena za dijake in študente: 7 €

Cena kompleta vseh treh slikanic o miški Mici: 20 €

Naslovnica Miška Mica najde Leopoldovo pismo Rozaliji

Barbara Pešak Mikec, Nataša Budna Kodrič, Miška Mica najde Leopoldovo pismo Rozaliji, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana, 2014

Miška Mica na podstrešju najde pismo, za katerega jo zanima kdo je bila prejemnica pisma, kje je živela, kaj se je zgodilo z njo kasneje. Mici v zgodovinskem arhivu na pomoč pri raziskovanju priskoči prijazen arhivski duhec Ferdi. Ugotovita, da je pismo nastalo v začetku 19. stoletja, ko je v Ljubljani potekal Ljubljanski kongres. S pomočjo arhivskega gradiva seveda odkrijeta še več, ob tem pa se miška Mica seznani s pojmi kot so arhivalije, inicialke, listine, arhivsko skladišče ipd.

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Cena kompleta vseh treh slikanic o miški Mici: 20 €

Naslovnica Vodnik po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne.

Vodnik po arhivskem gradivu 1. svetovne vojne. Izdali: Arhiv Republike Slovenije, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Nadškofijski arhiv Ljubljana, Nadškofijski arhiv Maribor, Škofijski arhiv Koper, Ljubljana, 2017

Vodnik je nastal ob 100. obletnici konca soške fronte. Popelje nas po 899 fondih in zbirkah slovenskih javnih in cerkvenih arhivov, zajema pa gradivo iz obdobja 1. svetovne vojne ter obdobja pred in po koncu vojne.

CENA: 15€
Cena za dijake in študente: 10,5 €

Naslovnica Samo zaradi lakote in žeje gre Slovenec malokedaj v krčmo: Podoba ljubljanskih gostišč na prelomu 19. v 20. stoletje

Barbara Pečnik, Samo zaradi lakote in žeje gre Slovenec malokedaj v krčmo: Podoba ljubljanskih gostišč na prelomu 19. v 20. stoletje, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 38, Ljubljana, 2017

Že sam naslov knjige naznani, da gostišča (ne samo tista na prelomu 19. in 20. stoletja, ki jih obravnava avtorica) ne zadovoljujejo samo človekove potrebe po hrani in pijači, ampak so tudi pomembna komunikacijska in družabna središča. Avtorica med drugim podrobno analizira vrste gostišč, njihovo dostopnost (tako glede na socialni status kot odpiralni čas), vlogo žensk v družbi in gostinstvu (od natakarice, prostitutke do nosilke gostilniške obrti) in nenazadnje sama pravila obnašanja v gostišču.

CENA: 18 €
Cena za dijake in študente: 12,5 €

Več o knjigi

Naslovnica Zgodovina morale, 2. Ljubezenske strasti, prevare in nasilje ter njihovo obravnavanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo

Dušan Kos, Zgodovina morale, 2. Ljubezenske strasti, prevare in nasilje ter njihovo obravnavanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo, Založba ZRC SAZU in Zgodovinski arhiv Ljubljana, Thesaurus memoriae, Ljubljana, 2016

CENA: 30 €
Cena za študente in dijake: 21 €

Naslovnica Zgodovina morale, 1. Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo

Dušan Kos, Zgodovina morale, 1. Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo, Založba ZRC SAZU in Zgodovinski arhiv Ljubljana, Thesaurus memoriae, Ljubljana, 2015

CENA: 30 €
Cena za študente in dijake: 21 €

 

Naslovnica Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg: o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v novem veku

Dušan Kos, Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg: o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v novem veku, 2., dopolnjena izdaja, 1. natis, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 37, Ljubljana, 2016

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Naslovnica Tržič v arhivskem gradivu fonda Občina Tržič

Gorazd Stariha, Tržič v arhivskem gradivu fonda Občina Tržič (18601920), Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 36, Ljubljana, 2015
CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

 

Naslovnica Arhivi - zakladnice spomina

Arhivi – zakladnice spomina: Arhiv Republike Slovenije, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Nadškofijski arhiv Ljubljana, Nadškofijski arhiv Maribor, Škofijski arhiv Koper, Ljubljana, 2014
CENA: 30 €
Cena za študente in dijake: 20 €

Naslovnica Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov: 1269–1820, 4. zvezek

Vladislav Fabjančič, Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov: 12691820, 4. zvezek, Župani in sodniki: 16501785, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 34, Ljubljana, 2012

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Cena kompleta vseh 4 zvezkov o ljubljanskih sodnikih in županih je 10 €, za študente in dijake 7 €.

Naslovnica Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov 1269–1820, 3. zvezek

Vladislav Fabjančič, Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov 12691820, 3. zvezek, Župani in sodniki: 16051650. Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 28, Ljubljana, 2005

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Cena kompleta vseh 4 zvezkov o ljubljanskih sodnikih in županih je 10 €, za študente in dijake 7 €.

 

Naslovnica Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov: 1269–1820, 2. zvezek

Vladislav Fabjančič, Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov: 12691820, 2. zvezek, Župani in sodniki: 15041605, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 23, Ljubljana, 2003

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Cena kompleta vseh 4 zvezkov o ljubljanskih sodnikih in županih je 10 €, za študente in dijake 7 €.

 

Naslovnica Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov: 1269–1820, 1. zvezek,

Vladislav Fabjančič, Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov: 12691820, 1. zvezek, Sodniki: 12691504, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 20, Ljubljana, 1998

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Cena kompleta vseh 4 zvezkov o ljubljanskih sodnikih in županih je 10 €, za študente in dijake 7 €.

 

Naslovnica Ljubljanski župani skozi čas, 500 let ljubljanskih županov

Ljubljanski župani skozi čas, 500 let ljubljanskih županov / Ljubljana Mayors Through Time: 500 Years of Ljubljana Mayors, (Sonja Anžič, Damjan Hančič, Tatjana Šenk), Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana, 2004

CENA: 20 €
Cena za študente in dijake: 14 €

Naslovnica Portretna fotografija, Osebnosti mesta Ljubljane: arhivski inventar

Jože Suhadolnik, Portretna fotografija, Osebnosti mesta Ljubljane: arhivski inventar, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 33, Ljubljana, 2011

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Naslovnica Iz zapiskov, dokumentov in spominov Matije Maležiča: zgodbe krutih časov

Matija Maležič, Iz zapiskov, dokumentov in spominov Matije Maležiča: zgodbe krutih časov, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 32, Ljubljana, 2008

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Naslovnica Novomeške hiše in ljudje s poudarkom na obdobju od srede 18. do srede 19. stoletja

Meta Matijevič, Novomeške hiše in ljudje s poudarkom na obdobju od srede 18. do srede 19. stoletja, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 31, Ljubljana – Novo mesto, 2007

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Naslovnica Arhivistika – zgodovina – pravo

Arhivistika – zgodovina – pravo: Vilfanov spominski zbornik / Archivkunde, Geschichte, Recht: Gedenkschrift für Sergij Vilfan / Archives, History, Law: Vilfan΄s Memorial Volume, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 30, Ljubljana, 2007

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Naslovnica Lokalna oblast na Slovenskem v letih 1945–1955

Janez Kopač, Lokalna oblast na Slovenskem v letih 19451955, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 29, Ljubljana – Kranj, 2006

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Naslovnica Malefične svoboščine Ljubljančanov

Malefične svoboščine Ljubljančanov / Deren von Laibach Malefitzfreihaittn: ljubljanski kazenski sodni red, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 25, Ljubljana, 2004

CENA: 35 € – zlata obroba; 20 € – navadna obroba 
Cena za študente in dijake: 24,5 € – zlata obroba; 14 € – navadna obroba

Naslovnica Iz mojega življenja

Jakob Štukl, Iz mojega življenja, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 24, Ljubljana, 2004

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Naslovnica Skrb za uboge v deželi Kranjski: socialna politika na Kranjskem od srede 18. stoletja do leta 1918

Sonja Anžič, Skrb za uboge v deželi Kranjski: socialna politika na Kranjskem od srede 18. stoletja do leta 1918, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 22, Ljubljana, 2002

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Naslovnica Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1320–1782): transkripcije z regesti in komentarji

Dragan Matić, Božo Otorepec: Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (13201782): transkripcije z regesti in komentarji, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 19, Ljubljana, 1998

CENA: 10 €
Cena za študente in dijake: 7 €

Naslovnica Kulturni utrip med prvo svetovno vojno: kulturne in družabne prireditve v sezonah 1913/14–1917/18

Dragan Matić, Kulturni utrip med prvo svetovno vojno: kulturne in družabne prireditve v sezonah 1913/141917/18, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 15, Ljubljana, 1995

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Naslovnica Zdravstvene in higienske razmere v Ljubljani (1895–1910)

Judita Šega, Zdravstvene in higienske razmere v Ljubljani (18951910), Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gradivo in razprave 12, Ljubljana, 1993

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Razstavni katalogi

Naslovnica kataloga v stripu Ljubezen gre skozi želodec

Ljubezen gre skozi želodec

Dunja Mušič, Mira Hodnik, Elizabeta Eržen Podlipnik, ilustratorka: Monika Klobčar, Ljubezen gre skozi želodec, kulinarika v arhivskih virih, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana, 2021

V prvem slovenskem stripu na področju arhivistike z naslovom Ljubezen gre skozi želodec: kulinarika v arhivskih virih mlada raziskovalka Zala skupaj z arhivistom odkriva jedi vse od Idrije, Škofje Loke, Kranja do Ljubljane in Novega mesta. Preseneti jo, kako pogosto so bili nekoč na jedilniku mandlji in da so testo pripravljali z drožmi! Navdušena je nad belokranjsko pogačo in povitico, tudi štruklji in stari recepti za potice je ne pustijo ravnodušne. Še najbolj pa jo prevzame razgledanost nadobudnega arhivista.

Cena: 10 €
Cena za dijake in študente: 7 €

V slogi k uspehu!

V slogi k uspehu!

mag. Marjana Kos, Dunja Mušič, Elizabeta Eržen Podlipnik, Mira Hodnik, Luka Cerar, V slogi k uspehu! Arhivsko gradivo društev iz fondov Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2021

Katalog razstave V slogi k uspehu! združuje arhivsko gradivo fondov Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Iz bogate zakladnice arhivskih depojev avtorji kataloga podrobneje predstavljajo dopise, vabila, letake, plakate in fotografije o društveni dejavnosti prebivalcev Osrednje in Jugovzhodne Slovenije, Gorenjske ter del Goriške. Arhivski dokumenti društev predstavljajo pomemben kulturni spomenik, ki preko pisane besede in fotografij slikovito prikazujejo delovanje posameznika in skupnosti v določenem prostoru in času.

CENA: 20 €
Cena za študente in dijake: 14 €

Slovenci, začenjajo se novi časi

Slovenci, začenjajo se novi časi

Elizabeta Eržen Podlipnik, Mira Hodnik, Dunja Mušič, Judita Šega, Slovenci, začenjajo se novi časi… (1918-1920), Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2018

Razstavni katalog (tretja v nizu razstav ZAL o 1. svetovni vojni) nas preko arhivskih virov popelje v čas po koncu prve svetovne vojne, čas propada habsburškega imperija, splošnega pomanjkanja, španske gripe, vala beguncev, vojni invalidov, spremembe uradnega jezika, koroškega plebiscita itn.

CENA: 5€
Cena za študente in dijake: 3,5€

Naslovnica Šentpetrsko predmestje: zgodovinski in arhitekturni oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Šentpetrsko predmestje

Jože Suhadolnik, Nataša Budna Kodrič: Šentpetrsko predmestje: zgodovinski in arhitekturni oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 2017

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Naslovnica V zaledju soške fronte

V zaledju soške fronte

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Pokrajinskega arhiva Koper, Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Gornjesavskega muzeja Jesenice in Tolminskega muzeja, Ljubljana, 2015

Razstavni katalog (druga v nizu razstav ZAL o 1. svetovni vojni) se dotika zaledja soške fronte in sicer sprememb v vsakdanjiku tamkajšnjih prebivalcev, gradnje cest, poti, žičnic, industrije v tem času, beguncev, vojnih ujetnikih itn.

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Naslovnica Kuge, lakote in vojske – reši nas, o Gospod! Kranjska v prvem letu velike vojne

Kuge, lakote in vojske – reši nas, o Gospod! Kranjska v prvem letu velike vojne

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 2014

Razstavni katalog (prva v nizu razstav ZAL o 1. svetovni vojni) nam preko arhivskih virov oriše vsakdanje žilvjenje prebivalcev Kranjske v prvem letu 1. svetovne vojne. Dotakne se takratnega političnega stanja, sprememb v Ljubljani, beguncev, osebnega pogleda na vojno itn.

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Naslovnica Poljansko predmestje: zgodovinski in arhitekturni oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Jože Suhadolnik, Nataša Budna Kodrič: Poljansko predmestje: zgodovinski in arhitekturni oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 2013

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

 

Naslovnica Stavbna dediščina mesta Kranja v arhivskem gradivu

Marija Kos, Stavbna dediščina mesta Kranja v arhivskem gradivu

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko, Kranj, 2011

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

 

Naslovnica Kongresni trg z okolico do Prešernovega trga: arhitekturni in zgodovinski oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Jože Suhadolnik, Sonja Anžič, Kongresni trg z okolico do Prešernovega trga: arhitekturni in zgodovinski oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, 2009

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

 

Naslovnica Ulice, ceste in trgi mesta Kranja v preteklosti
Marija Kos, Ulice, ceste in trgi mesta Kranja v preteklosti

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko, Kranj, 2009

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

 

Naslovnica Po njih izdelkih jih boste spoznali: o izbranih novomeških obrteh v času med svetovnima vojnama
Marko Polenšek, Po njih izdelkih jih boste spoznali: o izbranih novomeških obrteh v času med svetovnima vojnama

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Dolenjsko in Belo krajino, Novo mesto, 2008

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,50 €

 

Naslovnica Protestantizem na Loškem: ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja

Judita Šega, Protestantizem na Loškem: ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote v Škofji Loki, Škofja Loka, 2008

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

 

Naslovnica Podjetništvo v Kranju od leta 1918 do nacionalizacije leta 1948

Marija Kos, Podjetništvo v Kranju od leta 1918 do nacionalizacije leta 1948

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko, Kranj, 2006

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

 

Naslovnica Novi trg z okolico: arhitekturni in zgodovinski oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Jože Suhadolnik, Sonja Anžič, Novi trg z okolico: arhitekturni in zgodovinski oris mestnega predela in objektov, lastniki hiš ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 2006

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Naslovnica Novomeška trgovina in trgovci

Zorka Skrabl, Novomeška trgovina in trgovci

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Dolenjsko in Belo krajino, Novo mesto, 2005

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Naslovnica Ljubljanska mestna uprava od prvega župana dalje 1504‐2004

Ljubljanska mestna uprava od prvega župana dalje 15042004 (Sonja Anžič, Damjan Hančič in Tatjana Šenk)

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 2004

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Naslovnica Stari trg, Gornji trg in Levstikov trg: arhitekturni in zgodovinski oris mestnih predelov in objektov, lastniki hiš ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Jože Suhadolnik, Sonja Anžič, Stari trg, Gornji trg in Levstikov trg: arhitekturni in zgodovinski oris mestnih predelov in objektov, lastniki hiš ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 2003

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Naslovnica Živilski trg in Plečnikove tržnice z okolico v zgodovini: arhitekturni in zgodovinski oris predela med Ljubljanico, Ciril-Metodovim trgom, Stritarjevo in Kopitarjevo ulico ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Jože Suhadolnik, Dragan Matič, Živilski trg in Plečnikove tržnice z okolico v zgodovini: arhitekturni in zgodovinski oris predela med Ljubljanico, Ciril-Metodovim trgom, Stritarjevo in Kopitarjevo ulico ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, 1994

CENA: 5 €
Cena za študente in dijake: 3,5 €

Ponatisi starih razglednic Ljubljane

CENA: 0,50 €
Cena za študente: 0,35 €
Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave