Iz preteklosti za prihodnost

Obvestilo o terminu delavnic

Spoštovani,

Zgodovinski arhiv Ljubljana organiziral delavnice za uslužbence, ki delajo z dokumentarnim gradivom in že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti v naslednjih terminih uprava: 8. 4. 2019, zdravstvo in sociala: 9. 4. 2019, gospodarstvo: 10. 4. 2019, pravosodje: 11. 4. 2019, kultura in šport: 12. 4. 2019, vzgoja in izobraževanje: 1. 4. 2019 (vzgoja in izobraževanje: 29.3 in 2. 4. 2019 ŽE ZASEDENO)

Delavnice bodo potekale od 9.00 – 14.00 ure v prostorih Zgodovinskega arhiva Ljubljana na Mestnem trgu 27, Ljubljana.

Prijave za področje vzgoje in izobraževanja sprejemamo do 20. 3. 2019 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest. Prijave za ostala področja sprejemamo do 29. 3. 2019 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest.

Poglej si
Iz preteklosti za prihodnost

Obvestilo o terminu usposabljanja

Spoštovani,

Zgodovinski arhiv Ljubljana organiziral priprave na preizkus strokovne usposobljenosti (seminar) (za vse, ki še nimajo opravljenega preizkusa) za uslužbence s področja IZOBRAŽEVANJA, GOSPODARSTVA TER KULTURE IN ŠPORTA dne 26. marca 2019za uslužbence s področja PRAVOSODJA, UPRAVE TER ZDRAVSTVA IN SOCIALE dne 28. marca 2019.

Izobraževanje se začne ob 9. uri, poteka pa na Trgovinski zbornici, Dimičeva 13, Ljubljana (dvorana B).

Prijave sprejemamo do 11. 3. 2019 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest.

Poglej si
Iz preteklosti za prihodnost

Vloge za pridobitev podatkov iz arhivskega gradiva

Spoštovani,

prosimo vas, da vloge za pridobitev podatkov iz arhivskega gradiva oddajate na obrazcu, ki ga najdete na povezavi: http://www.zal-lj.si/domaca-stran-1/za-uporabnike-2/izdajanje-dokumentov/. Vloge, ki ne bodo na objavljenem obrazcu, bodo zavrnjene kot nepopolne.

Hvala za razumevanje.

Poglej si
Iz preteklosti za prihodnost

Izdajanje kopij gradbene dokumentacije

Spoštovani uporabniki,

zaradi čedalje večjega števila vlog za izdajo kopij gradbene dokumentacije se je čas reševanja teh vlog znatno podaljšal, zato vas prosimo za razumevanje.

Hkrati vas želimo opozoriti na to, da je treba ob tovrstnih vlogah natančno navesti naslednje podatke:

  • naziv objekta,
  • ime investitorja objekta (v času gradnje),
  • leto izdaje gradbenega dovoljenja,
  • ime organa, ki je izdal gradbeno dovoljenje,
  • polni naslov objekta,
  • katastrska občina, parcelna številka.

Omenjene podatke potrebujemo zato, da lahko najdemo dokumentacijo, ki jo potrebujete.

Hvala za razumevanje.

Poglej si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.