Elektronska dopisna lista

Arhivska elektronska dopisna lista je začela delovati že leta 1997 in je ena najstarejših elektronskih dopisnih list v Sloveniji. Čeprav s pojavom družabnih omrežij pomen elektronskih dopisnih list ni več tak, kot je bil, vseeno ohranjamo njeno delovanje, saj je še vedno dober pripomoček za obveščanje članov liste o dogodkih v arhivih in širše, obenem pa lista omogoča tudi strokovne debate.

Kdo se lahko prijavi na listo?

Lista je javna, kar pomeni, da se nanjo lahko prijavi vsak, ki bi bil rad obveščen o delu in dogodkih v slovenskih arhivih. S prijavo na listo potrdite, da se strinjate s pravili delovanja liste.

Osnovne značilnosti in pravila delovanja liste

Lista je:

  • Anonimna

Glede na to, da je lista anonimna (predvsem zaradi tehničnih zahtev in ne zaradi tega, ker želimo skrivati identiteto pošiljateljev), je treba pošto podpisovati, kar je ne nazadnje tudi vljudno. Nepodpisana pošta pomeni kršitev pravil liste. Pošiljatelj nepodpisanih ali tudi v drugih ozirih neprimernih poštnih vsebin je lahko z liste tudi izbrisan.

  • Nekomercialna

Lista ni narejena in vzdrževana zato, da bi na njej oglaševali komercialne izdelke in storitve, četudi bi se ti nanašali na delo arhivov.

  • Nemoderirana 

Objava prispevkov na listo je avtomatična. Vsebine prispevkov pred objavo ne pregledujemo ali cenzuriramo.

Pravila:

  • Prispevki na listo naj bodo kratki in jedrnati. Običajni jezik prispevkov je slovenščina. Če je prispevek v drugem jeziku, je zaželen povzetek v slovenščini.
  • Ne pišite z velikimi črkami, ker je to enako kričanju. Izogibajte se rabi klicajev, če to ni potrebno.
  • Dialogi med različno mislečimi naj bodo kulturni.
  • Lista ni namenjena reševanju osebnih sporov in diskreditacijam.

Prijava na listo

Na elektronski naslov sprejemna@zal-lj.si pošljite pošto v naslednji obliki:

Zadeva /subject/: “Prijava na arhivsko dopisno listo”

Polje za vsebino oziroma sporočilo /body/: Prijavljam se na arhivsko dopisno listo.

Po elektronski pošti boste obveščeni o uspešni prijavi na listo. Takoj lahko začnete sodelovati s svojimi prispevki, dobivali pa boste tudi vso pošto, ki jo bodo nanjo pošiljali člani liste.

Prispevke pošiljajte na naslov arhiv-l@zal-lj.si, saj je naslov, na katerega ste se prijavili, namenjen le prijavi ali odjavi z liste.

Odjava z liste

Na naslov sprejemna@zal-lj.si pošljite pošto enako kot za prijavo, le da v sporočilo vpišete “Odjava z arhivske dopisne listo”. Po elektronski pošti boste obveščeni o uspešni odjavi na listo. Seveda se lahko kasneje kadarkoli spet prijavite nanjo. Če boste imeli pri prijavi ali odjavi težave ali kakršna koli vprašanja, pošljite vprašanje na zal@zal-lj.si.

Na listo ste prijavljeni na lastno odgovornost in po lastni želji. Za morebitno škodo na vašem računalniku, ki bi bila posledica sporočila, dobljenega z liste, ne odgovarjamo. Za vsebino prispevkov moralno in zakonsko odgovarja izključno njihov avtor oziroma pošiljatelj. Ob kršenju pravil liste boste z liste črtani.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave