Datum in kraj: 1562, januar 5., Freising
Vsebina: Freisinški škof Moritz potrjuje Škofji Loki stare pravice, ki jih je mestu podelil freisinški škof Johannes leta 1451.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 70,5 x 55,5
Ohranjenost: dobro ohranjena, le na pregibih rahlo poškodovana
Pečat: pečat izstavitelja na pergamentnem traku, odtrgan
Objave: Barbara Žabota: Regest in transkripcija listine o podelitvi mestnih pravic, 1562. V: Judita Šega: Škofja Loka v starih listinah, razstavni katalog, Škofja Loka, 2006, str. 10–11.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave