Datum in kraj: 1537–1574, Škofja Loka
Vsebina: Urbar lončarskega ceha oz. bratovščine sv. Florijana v Škofji Loki
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 24,0 x 32,0 (26 folijev)
Ohranjenost: dobro ohranjen
Pečat:brez pečata

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave