Datum in kraj: 1755, Velikovec
Vsebina: Vajeniško spričevalo čevljarskih mojstrov iz Velikovca na Koroškem, izdano čevljarskemu vajencu Valentinu Schärtschainu iz župnije sv. Martina na Gorenjskem (Stražišče pri Kranju).
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 41,0 x 27,0
Ohranjenost: dobro ohranjeno
Pečat: suhi žig na papirju, pritrjen na dokument
Objave: neobjavljen

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave