Datum in kraj: 1759, september 10., Ljubljana
Vsebina: Ljubljanski vojni davčni urad potrjuje, da je čevljarski in usnjarski ceh iz Škofje Loke plačal vojni davek za leto 1759.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 20,5 x 15,5
Ohranjenost: dobro ohranjeno
Pečat: pečat izstavitelja, pritisnjen na papir, v celoti odpadel
Objave: neobjavljeno

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave