Datum in kraj: 1666, december 31., Škofja Loka
Vsebina: Franc Andrej Lukančič, Janez Jožef Lukančič in Katarina Plavhar, roj. Lukančič prepuščajo posest pri dveh vodnjakih na Grabnu v Škofji Loki Gabrijelu Lukančiču
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 61,6 x 39,5 cm
Ohranjenost: dobro ohranjena
Pečat: šest pečatov v lesenih škatlicah na pergamentnih trakovih, premer 3 cm, dobro ohranjeni, tri škatlice brez pokrova.
Objave: Šega, Judita: Listina o izročitvi posesti na Grabnu v Škofji Loki Gabrijelu Lukančiču. V: Nared, Andrej (ur.): Arhivi – zakladnice spomina, Ljubljana 2014, str. 44–45.

O arhivu

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave