Datum in kraj: 1396, januar 29., Dunaj
Vsebina: Vojvoda Viljem podeli ljubljanskemu meščanu Eberhartu Landtropu in njegovi ženi Agnes desetine in hube v fevd.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 25,2 x 22,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat vojvode Viljema na pergamentnem traku, odpadel s trakom vred
Objave: Otorepec, GZL III/23.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave