Datum in kraj: 1397, december 12., Dunaj
Vsebina: Vojvoda Viljem opozarja deželnega glavarja na pravico ljubljanskih meščanov do lesa iz gozdov.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 30,3 x 21,1
Ohranjenost: dobra
Pečat: mali pečat vojvode Viljema pritisnjen na hrbet listine, odpadel
Objave: Otorepec, GZL III/26; Komatar, JB, str. 18–19, št. 11; Klun, DC, str. 22, št. 21.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave