Datum in kraj: 1406, februar 1., Celje
Vsebina: Grof Herman Celjski piše vojvodi Ernestu glede pobiranja mitnine pri Landolu. Obljublja, da od ljubljanskih meščanov ne bo več pobiral neobičajne mitnine, mitničar pa bo Ljubljančane pustil pri stari navadi.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 29,7 x 22,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: mali pečat grofa Hermana, pritisnjen na hrbet listine kot zapora pisma, odpadel
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 35–36, št. 10; Otorepec, GZL III/27; Komatar, JB, str. 19, št. 12.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave