Datum in kraj: 1423, maj 10., Dunajsko Novo mesto
Vsebina: Nadvojvoda Ernest dovoli bratoma pl. Kraig, zakup deželnoknežje mitnice na Vrhniki in pobiranje mitnine v Bistri.
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 31,6 x 21,7
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat nadvojvode Ernesta na hrbtu listine, udarjen na papir čez vosek
Objave: Otorepec, GZL III/44; Komatar, JB, str. 21–22, št. 19.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave