Datum in kraj: 1450, junij 29., Dunajsko Novo mesto
Vsebina: Kralj Friderik IV. daje ljubljanskim meščanom v zakup mestno mitnico in mitnico v Godoviču.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 29,6 x 21,4
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat kralja Friderika IV., s pergamentnim trakom vred odpadel
Objave: Otorepec, GZL III/59; Komatar, JB, str. 25–26, št. 25.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave