Datum in kraj: 1478, januar 27., Gradec
Vsebina: Cesar Friderik III. dovoljuje meščanom sekati les v okoliških gozdovih.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 29,5 x 22,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat cesarja Friderika III., pritisnjen na hrbet listine, delno okrušen
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 57–58, št. 19; Otorepec, GZL IV/9; Komatar, JB, str. 30, št. 34; Klun, DC, str. 44, št. 61.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave