Datum in kraj: 1483, junij 6., Gradec
Vsebina: Cesar Friderik III. se zahvaljuje mestu Ljubljani za pomoč, izkazano deželnemu glavarju Viljemu Turjaškemu.
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 29,4 x 21,6
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat cesarja Friderika III., pritisnjen na hrbtu listine kot zapora, okrušen
Objave: Otorepec, GZL IV/14; Komatar, JB, str. 31, št. 36.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave