Datum in kraj: 1485, julij 9., Stams
Vsebina: Cesar Friderik III. omejuje pristojnosti zunanjega sveta in občine.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 31,8 x 22,2
Ohranjenost: delno poškodovana od stopljenega voska
Pečat: pečat cesarja Friderika III., pritisnjen na hrbtu listine kot zapora, okrušen
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 61–62, št. 21; Otorepec, GZL IV/17; Komatar, JB, str. 31, št. 37; Klun, DC, str. 45–46, št. 64.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave