Datum in kraj: 1491, maj 14., Linz
Vsebina: Cesar Friderik III. opozarja, da so za meščane pristojna mestna sodišča.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 29,5 x 22,5
Ohranjenost: delno porjavela
Pečat: pečat cesarja Friderika III., pritisnjen na hrbtu listine na papir čez vosek
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 67–68, št. 23; Otorepec, GZL IV/23; Komatar, JB, str. 33, št. 40; Klun, DC, str. 49–50, št. 73.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave