Datum in kraj: 1500, oktober 4., Innsbruck
Vsebina: Kralj Maksimilijan I. zapoveduje Viljemu Turjaškemu, deželnemu glavarju na Kranjskem, kako naj postopa glede trgovanja tržaških trgovcev.
Original ali kopija: kopija iz 16. stoletja
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 21,0 x 31,2
Ohranjenost: dobra
Pečat: _
Objave: Otorepec, GZL IV/36.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave