Datum in kraj: 1505, junij 24., Ljubljana
Vsebina: Ustanovno pismo Viljema Turjaškega za večno luč v frančiškanski cerkvi.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 75,0 x 45,0
Ohranjenost: razjedena na dveh mestih
Pečat: dva pečata, odpadla
Objave: Otorepec, GZL IV/45.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave