Datum in kraj: 1510, april 4., Augsburg
Vsebina: Cesar Maksimilijan I. prepove trgovino, obrt in prekupčevanje na podeželju – pri samostanih, gosposkah, gradovih in v vaseh, ker zaradi tega propadajo mesta in trgi.
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 43,0 x 32,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: mali pečat izstavitelja, pritisnjen na hrbtu listine
Objave: Otorepec, GZL IV/49, Klun, DC, str. 56–57, št. 86.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave