Datum in kraj: 1511, julij 13./19., s. l.
Vsebina: Prior in konvent avguštinskega samostana v Ljubljani vidimirata prepis listine, datirane 1389, november 9., Dunaj (glej št. 9).
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 21,0 x 16,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, pritisnjen na hrbtu listine na papir čez vosek, lepo ohranjen
Objave: Otorepec, GZL IV/51; Komatar, JB, str. 37, št. 49 (regest); Klun, DC, str. 20–21, št. 16.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave