Datum in kraj: 1511, julij 13./19., s. l.
Vsebina: Prior in konvent avguštinskega samostana v Ljubljani vidimirata prepisa dveh listin, datiranih 1376, september 30., Špital ob Dravi (Spittal an der Drau) na Koroškem (glej št. 6) in 1389, november 9., Dunaj (glej št. 9).
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 26,0 x 24,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, pritisnjen pod tekst, odpadel
Objave: Otorepec, GZL IV/52; Komatar, JB, str. 37, št. 50 (regest).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave