Datum in kraj: 1513, december 1., Ljubljana
Vsebina: Mašna ustanova Apolonije Glanhofer, vdove ljubljanskega meščana Janeza, pri čolnarski bratovščini v Križankah, za katero je njen mož zapustil 17 vrtov v Gradišču.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 51,0 x 34,5
Ohranjenost: posivela, sicer dobra
Pečat: dva pečata, obešena na pergamentnem traku, ohranjen le drugi Pankracija Lustalerja, delno razbit
Objave: Otorepec, GZL IV/64.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave