Datum in kraj: 1539, maj 5., Ljubljana
Vsebina: Stolni kapitelj v Ljubljani vidimira listino, datirano 1497, maj 26., v kateri zopet Ulrik Paradeiser, deželni upravitelj, vidimira listino, datirano 1415, maj 26., v kateri Jurij Guštanjski, deželni upravitelj, odloča v sporu med mestom Ljubljano in kmeti v Tomišlju etc.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 47,0 x 35,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, stolnega kapitlja, na pergamentnem traku, delno odbit
Objave: Komatar, JB, str. 39–40, št. 61.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave