Datum in kraj: 1549, julij 16., Ljubljana
Vsebina: Janez Lamberg. deželni upravitelj, in vicedom vidimirata listino, datirano 1497, maj 26., z insertom 1415, maj 26. (kot zgoraj pod št. 86).
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 68,5 x 33,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: dva pečata, odrezana
Objave: Komatar, JB, str. 40, št. 63 (regest); Klun, DC, str. 71–72, št. 103.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave