Datum in kraj: 1559, junij 24., Dunaj
Vsebina: Nadvojvoda Maksimilijan, češki kralj, dovoli mestu sekati les v mestnem gozdu za obe mestni opekarni.
Original ali kopija: kopija iz 16. stoletja
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 21,5 x 31,4
Ohranjenost: dobra
Pečat: _
Objave: Komatar, JB, str. 40, št. 64 (regest).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave