Datum in kraj: 1561, julij 4., Ljubljana
Vsebina: Razsodba o sporu med komendo Nemškega viteškega reda in mestno občino v Ljubljani.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 24,0 x 36,0 (štirje foliji)
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečata deželnega glavarja Jakoba Lamberga in vicedoma Jurija Hoferja na svilenih vrvicah, ohranjena
Objave: Komatar, JB, str. 40, št. 65 (regest); Komatar, LP, str. 159–163, št. 2.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave