Datum in kraj: 1566, april 19., Gradec
Vsebina: Spodnjeavstrijski komorni svetovalci zapovedujejo upravitelju naklade, naj izplačuje 200 gld letno mestu Ljubljani za zidanje.
Original ali kopija: kopija iz 16. stoletja
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 22,0 x 31,5 (trije foliji)
Ohranjenost: dobra
Pečat: _
Objave: Komatar, JB, str. 41, št. 68 (regest).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave