Datum in kraj: 1568, januar 1., Freising
Vsebina: Freisinški administrator Ernest potrjuje kovaškemu cehu iz Škofji Loke in Puštala njegove stare pravice.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 68,0 x 60,0
Ohranjenost: srenje dobro ohranjena, na pregibih ponekod poškodovana, delno posivela zaradi vlage
Pečat:pečat izstavitelja na pergamentnem traku, oboje odtrgano in izgubljeno
Objave: neobjavljena

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave