Datum in kraj: 1571, februar 22., Gradec
Vsebina: Nadvojvoda Karel določa skladiščnino za živino na Ptuju in v Ljubljani.
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 42,5 x 32,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, udarjen na papir čez vosek pod tekstom
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave