Datum in kraj: 1571, januar 24., Ljubljana
Vsebina: Poziv barona Herbarda Turjaškega, kranjskega deželnega glavarja in poveljnika Hrvaške krajine, za priprave na boj proti Turkom.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 21,0 x 27,0
Ohranjenost: zaradi lepila težko čitljiva, umazana
Pečat: _
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 121–124, št. 35.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave