Datum in kraj: 1574–1603, Škofja Loka
Vsebina: Urbar lončarskega ceha oz. bratovščine sv. Florijana v Škofji Loki
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 21,5 x 32 (32 folijev)
Ohranjenost: dobro ohranjen
Pečat:brez pečata, manjka stran 51.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave