Datum in kraj: 1584, december 31., Ljubljana
Vsebina: Zadolžnica mesta Ljubljane deželnemu pisarju Melhiorju Pantaleonu za posojenih 1060 renskih gld.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 34,0 x 22,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat odpadel
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave