Datum in kraj: 1597, maj 16., (Ljubljana)
Vsebina: N. pl. Seebach prosi mestni svet v Ljubljani, da zidarju Bondiju (op. Abondio de Donin) dajo les za popravilo ceste proti Vrhniki.
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 21,0 x 31,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: _
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave