Datum in kraj: 1604, marec 21., Škofja Loka
Vsebina: Kupno pismo, s katerim dediči pokojnega Mihaela Karlina s Suhe (sinovi Peter, Andrej, Mihael in Anže Karlin ter hčere Zofija Jugovic, Magdalena Telban, Katarina Golar, Margareta Strupi in Agata Hafner), prodajajo Mihaelu Wutrinu, obrtniku iz Škofje Loke, dve njivi in pripadajočo hišo v škofjeloškem primestju.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 52,0 x 38,0
Ohranjenost: srednje dobro ohranjena, po pregibih nekoliko poškodovana
Pečat: pečat iz zelenega voska, v leseni škatlici brez pokrova, na pergamentnem traku, premer 3,5 cm, močno poškodovan – na levi strani in zgoraj odlomljen
Objave: neobjavljena

O arhivu

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave