Datum in kraj: 1625, avgust 18., Ljubljana
Vsebina: Mesti Ljubljana in Kranj prezentirata duhovnika na oltar sv. Cirila in Metoda v Aachnu.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 32,0 x 28,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: oba mestna pečata, odpadla
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 135–137, št. 38.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave