Datum in kraj: 1632, december 1., Ljubljana
Vsebina: O ustanovi v avguštinski cerkvi, ki jo ustanavlja Janez Cornian, mestni svetnik v Ljubljani.
Original ali kopija: original tiskovina
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 61,0 x 36,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, v leseni škatlici na pergamentnem traku, izpadel
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave