Datum in kraj: 1637, avgust 26., Ljubljana
Vsebina: Stolni kapitelj v Ljubljani vidimira več listin glede mitnine v Ljubljani.
Original ali kopija: kopija iz 17. stoletja
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 15,5 x 20,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: _
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave