Datum in kraj: 1655, marec 9., Ljubljana
Vsebina: Kapitelj v Ljubljani podeli v zakup domec in mlin na Poljanah.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 32,0 x 30,5
Ohranjenost: poškodovana od vlage
Pečat: pečat izstavitelja, odrezan
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave