Datum in kraj: 1659, avgust 17., Freising
Vsebina: Freisinški škof Albreht Sigmund potrjuje nova pravila mesarskemu cehu iz Škofje Loke.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 32,0 x 37,5 (6 folijev; 2 prazna)
Ohranjenost: dobro ohranjena, zadnja stran malo potemnela
Pečat: pečat ni ohranjen
Objave: neobjavljena

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave